Garanti

 
Montaj ve kullanım talimatı ;
 
Isıtıcı filmlerin montajı ehliyetli ve eğitimli kişilerce yapılmalıdır.
 
Film kullanım esnasında katlanmamalı kırılmamalıdır.
 
Filmler döşeme altına veya koruyucu kılıf içine yerleştirilmiş olmalı,üzerinde yürünmemeli, yağmur güneş gibi etkilere açık olmamalıdır.
 
Elektrik bağlantıları elle temasa ve suya karşı izoleli olmalıdır.
 
Isıtılacak zeminin üzüeri ısıyı geçirmeyecek bir cisim veya madde ile kapatılmalıdır.
 
Isıtıcı filmler mutlaka film üzerinden sıcaklık ölçümü yapılarak termostat veya eşdeğer bir kontrol ile kullanılmalıdır.
 
Isıtıcı filmler yanıcı,parlayıcı maddelerle yakın durumda kullanılmamalıdır.
 
Garanti şartları;
 
Montaj ve kullanım şartlarına uyulması şartıyla , Rexva karbon ısıtıcı filmler 5 yıl garantilidir.Garanti süresi malın tesliminden veya montajından sonra başlar ve 5 yıldır.
 
Garanti kapsamına girmesi için,filmin firmamızdan alındığını veya  kim tarafından montaj yapıldığını gösterir evrakın ibrazı zorunludur.Doğru şartlarda kullanıldığı halde ısıtma fonksiyonu bozulan filmler yenisi ile değiştirilir.Montaj kaynaklı arıza veya zarar durumlarında sorumluluk montajı yapana aittir.
 
Garanti kapsamı dışında kalan haller;
 
·         Kabloların ve/veya kontrol ünite elemanlarının veya şemasının yetkili bayi harici değişimi
 
·         Filmlerin veya sistemin yetkisiz müdahale, alev,su veya mekanik/kimyasal darbeye maruz kalması
 
·         Isıtmanın yapıldığı zemini su basması
 
·         Filmde veya bağlantılarında delme,kesme gibi tahribat olması
 
·         Isıtma sisteminin olduğu mekanda hafif veya ağır derecede yangın olması
 
·         Filmin beslendiği elektrik kaynağının veya iletim yollarının zarar gördüğü halde kullanılması
 
·         Yukarıda anılan istisna hallerinde tamir veya yeniden inceleme ile garanti süresi devam ettirilebilir.

Isıtı