Yalıtım

 

ISI YALITIMI NEDİR?

Isı, belirli bir sıcaklığa sahip bir sistemin sınırlarından daha düşük sıcaklık değerine sahip bir sisteme geçen enerjidir. Geçen bu enerjinin nedeni sistemler arasındaki sıcaklık farklılığıdır. Yani ısı yüksek sıcaklık değerinden düşük sıcaklık değerine doğru akan bir enerjidir. En fazla ısı akışı için, ısı direncin en az olduğu yol boyunca ilerlemelidir. Isı taşınım (konveksiyon), ışınım (radyasyon) ve iletim (kondüksiyon) yollarıyla yayılım gösterir. Örneğin binalardan ısı kaçışı konveksiyon yolu ile gerçekleşir. Bu yayılımı engellemek için ısı yalıtımı işlemleri başvurulması gereken en etkili çözüm olur.

Isı yalıtımı, ısı kayıplarını en aza indirgemek için yapılan işlemler bütünüdür. Kış aylarında meydana gelen ısı kayıpları veya yaz mevsiminde istenmeyen ısı artışları ısı yalıtımı yöntemi ile önlenmektedir. Isı yalıtımı kış mevsiminde üşümemek ve yaz mevsiminde de sıcaklamamak için harcadığımız enerjinin azalmasını ve böylece yaşadığımız alanın daha konforlu bir hale bürünmesini sağlar. Isı yalıtımı binaların dış kısımlarına, garajlara, depo gibi ısıtılmayan kısımlarına bakan duvar, çatı, cam, döşeme ve doğrama tesisatlarına uygulanır.

Isı yalıtımında kullanılacak malzemenin ısı iletkenlik katsayısı iyi olmalıdır. Bu malzemeler genellikle ısı tutma özelliğine sahip, sıcak ve soğuğa karşı koruma amacıyla kullanılan, gözenekli bir yapıya sahip malzemelerdir.

 

ISI YALITIMININ ÖNEMİ

Isı yalıtımının önemi irdelenecek olursa, öncelikli olarak ısı yalıtımı işlemleri büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Konutlarda enerji harcamalarının % 80’i ısıtma amaçlı ortaya çıkmaktadır. Tüm dünyada enerji bakımından zengin olan ülkeler ekonomik anlamda güçlü bir konumdadır. Enerji tasarrufu sayesinde sağlanacak verimlilik ile ısı yalıtımı ülkemiz için de yararlı bir girişim haline gelmektedir.  Isı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlanarak, enerji üretimi ve tüketimi sırasında oluşan çevre kirliliği de büyük ölçüde azalmaktadır. Azalan çevre kirliliği küresel ısınmanın önlenmesinde etkili rol oynar.

Isı yalıtımı ile yaşam alanının iç ve dış etkenlerden korunarak ısıyı tutması sağlanır. Alanda dış etkenlerin sebep olduğu istenmeyen durumlar (küf, mantar, leke vb.) ile karşılaşılma ihtimali büyük oranda azalır. Isı yalıtımının önemi ayrıca dengeli sıcaklık ile sağlıklı bir mekan oluşumu gözlendiğinde de fark edilmektedir.