Yerden ısıtma sisteminin tarihçesi

YERDEN ISITMA SİSTEMİNİN TARİHÇESİ

Yerden ısıtmayla ilk olarak M.Ö. 80 yılında Çin, Roma, Tibet ve Rusya’da karşılaşılmıştır. Anadolu’da kullanılması ise M.Ö. 13. yüzyılda gerçekleşmiştir.

Yerden ısıtmaya ilk olarak yanan ocaklardaki sıcak baca gazlarının mekandaki döşeme altı zeminde ve duvardaki kanallardan dolaşması fikri ile başlanmıştır. Daha sonra yerden ısıtma metotları değiştirilerek baca gazları yerine kızgın su buharı kullanılmıştır. 1697’de geliştirilen buhar makineleri ile yerden ısıtma sistemi endüstride de kullanılmaya başlanmıştır. Sistem 20. yüzyıla kadar sürekli yenilenmiştir.

Ülkemizde yerden ısıtmanın ilk örneği Kayseri’de bulunan Gevher Nesibe Darüşşifası’dır. 1970’te yapılan Ankara’daki Kocatepe Camii’nde de bakır borular yardımıyla yerden ısıtma sistemi kurulmuştur. İnsan ve mekan arasındaki Isı transferi göz önüne alınacak olursa yerden ısıtma sistemi ile insan vücudu ve mekan arasındaki ısı kaybı minimize edilmektedir. Bundan dolayı yerden ısıtma sistemi insanın ısınma ihtiyaçlarına fizyolojik açıdan en uygun ısıtma sistemi olarak kabul görmektedir.


Günümüzde plastik alanında kaydedilen gelişmeler sonucunda uygulanması zor bakır veya demir borular yerine plastik borular kullanılmakta ve yerden ısıtma sistemi gelişmeye devam etmektedir. Ülkemizde yerden ısıtma sisteminin tercih edilme oranı % 20’lerde olmakla beraber bu oran hızla artmaktadır. Son yıllarda elektrikli yerden ısıtma da birçok alanda tercih edilmektedir.

 

Carbonic Heat , karbon ısıtma teknolojisinde en ince ısıtma filmlerini yaparak bir yenilik yapmıştır. Bu yenilik 2006 yılında Amerika'da düzenlenen Isıtma Fuarında ödül almıştır.