Tarihi Mecidiye Camii yerden ısıtma uygulaması

28.01.2019 09:19

Tarihi  Mecidiye Camii yerden ısıtma uygulaması

Küçük Mecidiye Camii ya da Teşrifiye Camii, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan, Osmanlı döneminden kalma tarihî bir ibadethanedir. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid tarafından, 1848 yılında saray mimarlarından Garabet Amira Balyan ve Nigoğos Balyan'a yaptırılmıştır.

Beşiktaş/İstanbul

 
 
Cami 400 metrekarelik bir alanda yapılmıştır. Avlusu ile birlikte toplamda 1600 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Kayıtlarda, temeline Müslümanlarca kutsal sayılan Kabe'den toprak getirilip karıştırdığı geçmektedir. Çırağan semtinde yerleşim yeri bulunmadığı için yerleşik cemaati bulunmayan cami, halk arasında Misafir Camii olarak anılmaktadır. Cami bir merkezi kubbe ile örtülmüştür. Kubbe direk payelere oturan kemerlerle taşınmaktadır. Yan duvarların taşıyıcı fonksiyonu olmadığı için bol miktarda pencere inşa edilmiştir. Yapının cephelerinden iki sıra pencere yapılmıştır. Üst sıradakilerin ortasında yüksek bir yuvarlak kemer ve yanlarda iki adet daha basık yuvarlak kemer bulunmaktadır. Alt sıradaki pencerelerin tamamı yuvarlak kemerlidir. Orta sıradaki pencerede ise niş kullanılmıştır. Caminin kubbesinin dışa karşı deformasyonunu sağlayan dört ağırlık kuleleri form olarak eklektik bir görünüm sunar. Caminin minaresi soldadır. Minarenin şerefesi üstü kapalıdır. Bu tür bir minare pek Osmanlı yapılarında görülmez. Camiye yandaki caddeden ve batıdaki avludan girilmektedir. 19. Yüzyılda inşa edilen camilerde görülen giriş cephesinde ilave yapılar bulunmaktadır.
Çırağan Sarayı'nın arkasında, Çırağan Caddesi ile Yıldız Parkı'nı bağlayan kısa yol üzerinde bulunan cami, mimari olarak barok üslubunda yapılmış olup, tek minarelidir. Caminin genel mimarisi gibi, minaresi de geleneksel Osmanlı mimarisinden farklılıklar göstermektedir.
 
 
Küçük Mecidiye Camii - Cami ısıtma uygulaması ekibimiz tarafından 1 günde tamamlandı.Böyle Tarihi bir yapıyı ısıtmanın gururunu yaşıyor,Camii görevlilerinin ilgilerine teşekkür ediyoruz.
 

 

Cami ısıtma uygulaması ekibimiz tarafından 1 günde tamamlandı.Böyle bir yapıyı ısıtmanın gururunu yaşıyor,Camii görevlilerinin ilgilerine teşekkür ediyoruz.